تبلیغات
برای ارسال مطلب ابتدا وارد  صفحه مدیریت خود شوید.
پس از ورود روی گزینه ارسال مطلب کلیک کنید.بعد وارد صفحه ارسال مطلب میشوید.مطلب خود را داخل کادر تایپ میکنید در صورت آماده بودن مطلب تنها کافیست مطلب copyشده را اینجا paste کنید.

برای درج عکس به این صورت عمل میشود

ابتدا عکس خود را در آپلودسنتر موجود در وبلاگ آپلود کنید.سپس آپلود سنتر آدرسی به این شکل به شما میدهد:برای مثالhttp://ivv.comule.com/up/8ea5f53c1b1e.jpg
شما باید این آدرس را کپی کنید .

ودر قسمت درج عکس قرار دهید به صورت زیرو گزینه ارسال را بفشارید.

مطلب شما آماده ارسال است
به همین سادگی...